การนำเข้า-ส่งออกทั่วโลก

การนำเข้า-ส่งออกทั่วโลก

 

ปัจจุบัน การนำเข้าและส่งออกสินค้า หรือ การค้าระหว่างประเทศมีการขยายตัวมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

 

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการนำเข้าและส่งออกสินค้ามีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียด ทั้งในแง่กฎหมาย ภาษี และเอกสารต่างๆ ซึ่งหากทำไม่ถูกต้อง หรือประเมินค่าใช้จ่ายไม่ครบถ้วน จะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านต้นทุน หรือปัญหาอื่นๆได้

 

ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้า- ส่งออกสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน ทางบริษัท ไอเคเคไอ ชิปปิ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด หรือ นำเข้า-ไชน่า.com ยินดีให้คำปรึกษา และให้การบริการกับลูกค้าดังต่อไปนี้

 

1.ให้คำปรึกษา ด้านการขนส่ง และการนำเข้าส่งออก ทั่วโลก

2. ให้คำปรึกษาด้านพิธีการศุลกากร ทั้งแบบเต็มตู้ และไม่เต็มตู้ (FCL,LCL)

3. บริการรับชำระค่าสินค้า และโอนเงิน

4. บริการจอง ตั๋วเครื่องบิน

5. บริการรถขนส่งสินค้าทั่วประเทศไทย

6. บริการแพคกิ้งสินค้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการส่งออก

 

ขั้นตอนการประเมินค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทั้งขาเข้า และขาออก ทางเราจำเป็นต้องรบกวนให้ลูกค้าส่งข้อมูลให้ทางเราดังนี้ครับ

 

การขนส่งสินค้าขาเข้า

  1. ที่อยู่ต้นทางของสินค้า หรือเมืองท่าต้นทาง เพื่อใช้ประเมินค่าระวางเรือ
  2. ข้อมูลสินค้า เช่น รูปภาพ จำนวน ขนาด น้ำหนักของกล่อง มูลค่าสินค้า หรืออินวอย (ถ้ามี) เพื่อใช้ประเมินค่าระวางเรือ ตรวจสอบภาษีขาเข้า และค่าใช้จ่ายอืนๆ
  3. ที่อยู่ส่งสินค้าในประเทศไทย เพื่อประเมินค่าขนส่งจากท่าเรือไปยังที่อยู่ของลูกค้า

 

การขนส่งสินค้าขาออก

  1. ที่อยู่ต้นทางของสินค้า เพื่อประเมินค่ารถที่จะไปรับสินค้า
  2. ข้อมูลสินค้า เช่น รูปภาพ จำนวน ขนาด น้ำหนักของกล่อง มูลค่าสินค้า หรืออินวอย (ถ้ามี) เพื่อใช้ประเมินค่าระวางเรือ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
  3. ที่อยู่ส่งสินค้าปลายทางในต่างประเทศ หรือเมืองท่าปลายทาง เพื่อใช้ประเมินค่าระวางเรือ

 

 

บริการนำเข้าสินค้าทั้งแบบเหมาตู้ และไม่เต็มตู้ (FCL & LCL), บริการด้านพิธีศุลกากร

(ทางเรือ และทางอากาศ)

กรณีต้องการขนส่งจากต้นทาง(โรงงานผู้ผลิต) แจ้งข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

แจ้งข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ในการคำนวนค่าขนส่ง ได้แก่ 
  1.   ราคาสินค้าทั้งหมด
  2.   ปริมาณสินค้า กี่ CBM หรือเต็มตู้กี่ฟุต
  3.   ที่อยู่ต้นทาง และที่อยู่ปลายทางในไทย
  4.   ลูกค้ามีใบ paperless แล้วหรือไม่ 
        ทางลูกค้าจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ไว้ เพื่อความรวดเร็วในการเสนอราคา

ทางเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลมาเพื่อคำนวณค่าใช้จ่าย ที่สมเหตุสมผลที่สุด และเสนอกลับให้ลูกค้าในเวลาที่เร็วที่สุด
หากลูกค้าพึงพอใจในราคา และตัดสินใจที่จะใช้บริการกับ "นำเข้า" ทางเจ้าหน้าที่จะขอเอกสารสำคัญ ได้แก่ Bill of Landing, Packing List, Invoice และ ใบ paperless ผุ้นำเข้า หากลูกค้าไม่มี โปรดแจ้งด่วน เพื่อดำเนินการจดทะเบียนต่อไป (แนะนำให้แจ้งล่วงหน้า)
ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการทางด้านเอกสาร และสอบถามเกี่ยวกับค่าภาษี ที่ลูกค้าต้องชำระในรูปแบบต่างๆ ที่ทางกรมฯ ได้ระบุไว้เบื้องต้น
ดำเนินการออกของแล้วเสร็จ และจัดส่งไปยัง ปลายทาง ที่ลูกค้าต้องการ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งเอกสารต่างๆ ตามไปด้วย

 

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถาม หรือข้อคำแนะนำในการนำเข้า-ส่งออกได้ที่

Tel. 02-979-2891 , 061-951-6544  Fax. 02-979-2890

email: numkao-china@ikkigroup.com